Projectes de paisatge

En l’àmbit del paisatge, participo en projectes d’anàlisi, de gestió i editorials. Entre aquests, destaquen els següents:

  • Coordinació del Consorci dels Aspres d’Empordà. Consorci dels Aspres d’Empordà.
  • Elaboració de la col·lecció de tríptics de promoció del paisatge dels Aspres d’Empordà. Consorci dels Aspres d’Empordà. post
  • Creació i manteniment del web del Consorci dels Aspres d’Empordà. Consorci dels Aspres d’Empordà. post
  • Redacció de la unitat de paisatge de les valls del Freser, en el Catàleg de Paisatge de les Comarques Gironines. Observatori del Paisatge de Catalunya.
  • Coordinació editorial del llibre Paisatges vius. Diputació de Girona.
  • Creació del DVD Paisatges vius. Diputació de Girona.

Share This: