Totxanes per la biodiversitat

Si la ciutat és la contraposició màxima del medi natural, també és cert que la natura té en seu lloc de forma espontània en els nostre entorns més durs. I tanmateix, coneixedors que la biodiversitat és un indicador de la qualitat del nostre entorn urbà, és evident que hem de fer tot allò possible per fomentar la riquesa i la complexitat dels nostres ecosistemes urbans.

Aquestes totxanes pardaleres són una bona pràctica, destinada a recuperar les poblacions malmeses d’aquests familiars passeriformes.

Share This:

Lyon Confluence: fer ciutat, fomentant la biodiversitat

El nou ecobarri de Lyon Confluence és una bona mostra de com és possible i beneficiós -per no dir necessari- crear ciutat sostenible, des de l’òptica aviat tradicional de l’energia, els residus o la mobilitat, sinó també de la biodiversitat.

Share This: